กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 300 อัตรา

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 300 อัตรา รายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมสรรพากร