สอบครูผู้ช่วย กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี 2565 2,975 อัตรา

สอบครูผู้ช่วย

สอบครูผู้ช่วย กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี 2565 2,975 อัตรา

ตามแผนการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า ในลำดับที่ 9 การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กำหนดการดังนี้

1.ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
2.รับสมัคร ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2565
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
4.สอบข้อเขียน วันที่ 10 กันยายน 2565
5.สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ วันที่ 11 กันยายน 2565
6.ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565