มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 220 อัตรา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 220 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 104 อัตรา
3) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน จำนวน 115 อัตรา

การรับสมัคร
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัคร ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
รอบถัดไปของทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://jobs.nmu.ac.th/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช