สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน วุฒิ ปวช./ป.ตรี ชาย-หญิง 545 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน วุฒิ ปวช./ป.ตรี ชาย-หญิง 545 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2565
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx วันที่ 28 มีนาคม – 21 เมษายน 2565
สอบข้อเขียน วันที่ 12 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน วันที่ 23 มิถุนายน 2565