โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2565

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2565 รายละเอียดมีดังนี้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://admission.rpca.ac.th/register/ สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)