มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานจ้าง โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 2,040 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานจ้าง โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 2,040 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บัณฑิตจบใหม่ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ( ไม่เกิน 5 ปี ) 1,020 อัตรา
– เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน
– เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
– มีภูมิสำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

2.นิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 510 อัตรา
– เงินเดือน : 5,000 บาท/เดือน
– มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

3.ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 510 อัตรา
– มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.asia/oKLFt หรือสแกน qr code ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565