กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข วุฒิ ม.ต้นขึ้นไป

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข วุฒิ ม.ต้นขึ้นไป รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา

ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสุขภาพจิต