กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 4 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างก่อสร้าง ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการก่อสร้างหรือสาขาวิชาโยธา

2.เจ้าพนักงานขนส่ง ปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางบก (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก