มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานจ้าง โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 1,040 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานจ้าง โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 1,040 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.บัณฑิตจบใหม่ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ( ไม่เกิน 5 ปี )
– เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน
– เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
– มีภูมิสำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

2.นิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
– เงินเดือน : 5,000 บาท/เดือน
– มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

3.ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

ลักษณะงาน

1.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ
2.การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของ COVID – 19 และโรคระบาดใหม่
3.การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data]
4.การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและอาชีพใหม่ฯและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Circular Economy
5.การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายฯ
6.การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ลพบุรี
บ้านหมี่ – ชอนม่วง, ดอนดึง, หนองกระเบียน, หนองเมือง,สายห้วยแก้ว, ไผ่ใหญ่, เชียงงา, หินปัก, ดงพลับ, บางกะพี้,บ้านหมี่, มหาสอน, สนามแจง, บางพึ่ง, บ้านกล้วย, หนองทรายขาว, หนองเต่า, พุคา, บางขาม, บ้านชี, โพนทอง
โคกสำโรง – หนองแขม, วังจั่น, เกาะแก้ว, ถลุงเหล็ก,โคกสำโรง, สะแกราบ, หลุมข้าว, ห้วยโป้ง, วังเพลิง, วังขอนขว้าง, ดงมะรุม, คลองเกตุ
ชัยบาดาล – เขาแหลม, ซับตะเคียน, ชัยนารายณ์, ท่ามะนาว,บัวชุม, เกาะรัง, นาโสม, บ้านใหม่สามัคคี
โคกเจริญ – วังทอง, โคกแสมสาร

สระบุรี
แก่งคอย – หินซ้อน, ท่าคล้อ, ท่าตูม, สองคอน, บ้านธาตุ,บ้านป่า, ทับกวาง, แก่งคอย, เตาปูน

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefETVJWGlsmFw2xqdBnTnjbIKFfW78xAL4nC2BzLOClu6l5g/viewform