สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 24 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 24 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 20 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองใน ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา

3.นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเคมีหรือทางเคมีเทคนิค

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ป.ป.ส.