สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. เพศชาย 6,599 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. เพศชาย 6,599 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บุคคลภายนอก เพศชาย
2.ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmssion.org/

ประกาศรับสมัคร 25 – 28 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564
สอบข้อเขียน 30 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 8 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 25 มีนาคม