สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสมัครสอบนายสิบตำรวจ เพศชาย วุฒิ ม.6/ปวช. 6599 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสมัครสอบนายสิบตำรวจ เพศชาย วุฒิ ม.6/ปวช. 6599 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บุคคลภายนอก เพศชาย
2.ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

การรับสมัคร

กำหนดการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmssion.org เร็วๆ นี้