มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

2.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3.นักวิชการศึกษา กองบริการการศึกษา 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4.ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือ ปวช./ม.6

5.ช่างเทคนิค (ปวส.ไฟฟ้ากำลัง) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง

6.ช่างเทคนิค 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือ ปวช./ม.6

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคลชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม