กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน ในกองทัพบก 3,080 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน ในกองทัพบก 3,080 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักเรียนนายสิบทหารบก 2,500 อัตรา (ทหารกองประจำการ 2,000 อัตรา และบุคคลพลเรือน 500 อัตรา)
– บุคคลพลเรือน
– พลอาสาสมัคร (ประจำการ) สังกัดกองทัพบก
– อาสาสมัครทหารพรานชาย สังกัดกองทัพบก
– ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ)

2.ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ 200 อัตรา
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือทหารกองประจำการที่รับราชการครบ 1 ปี (มีกำหนดปลดจาก กองประจำการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565) ในเหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และ ทหารสื่อสาร)

3.ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 80 อัตรา
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2505 (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2547)

4.ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน 300 อัตรา
– เป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/rta/index.php ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก