กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตร/ป.ตรี 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตร/ป.ตรี 285 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
2.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
3.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
4.นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 2 อัตรา
5.เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
6.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 275 อัตรา
7.พนักงานเจ้าทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมราชทัณฑ์