เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 1146 อัตรา

เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 1146 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 178 อัตรา
2.งานปลูกเฟื่องฟ้าและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ 34 อัตรา
3.งานบุดลอกท่อระบายน้ำลำรางสาธารณะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและคูคลอง 292 อัตรา
4.งานทำความสะอาด เก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ 400 อัตรา
5.งานทาสีเครื่องหมายจราจร 222 อัตรา
6.งานเพาะชำกล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชต่างๆ ขยายพันธุ์พืช 20 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 – 16.30 น.

ดูรายละเอียดได้ที่ : เทศบาลนครภูเก็ต