กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทาง เว็บไซต์สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน https://cep.cdd.go.th/ และสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการพัฒนาชุมชน