กรมการศาสนา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการศาสนพิธี 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dra.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการศาสนา