กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2565 2500 นาย

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2565 2500 นาย รายละเอียดมีดังนี้

1.สอบคัดเลือก 375 นาย

2.กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย
– กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย
– กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย
– กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย
– กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย
– บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย
– กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย

กลุ่มที่ 2 ทหารกองประจำการ 2,000 นาย
1.กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย
2.กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 นาย
3.กลุ่มทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด 555 นาย4.กลุ่มทหารกองประจำการทั่วไป 740 นาย

หมายเหตุ : กรมยุทธศึกษาทหารบกจะเริ่มทำการรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป