กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวส. 41 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวส. 41 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

2.เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ 24 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.พี่เลี้ยง 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ