เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 1,700 อัตรา

เทศบาลตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 1,700 อัตรา รายละเอียดได้ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,700 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองให้สวยงาม (ตัดหญ้า 2 ข้างทาง พร้อมจัดเก็บ) จำนวน 300 อัตรา
2.ปลูกเฟื่องฟ้าและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ จำนวน 100 อัตรา
3.ขุดลอกรางระบายน้ำ ลำราง คลองน้ำสาธารณะ จำนวน 400 อัตรา
4.ทำความสะอาด เก็บขยะ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ จำนวน 200 อัตรา
5.ทาสีเครื่องหมายจราจรและทาสีพื้นที่สาธารณะ จำนวน 200 อัตรา
6.เพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ พืชต่างๆ จำนวน 100 อัตรา
7.จัดทำ ผลิตสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และตกแต่งสถานที่ จำนวน 200 อัตรา
8.งานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน และรองรับการท่องเที่ยว (ปลูกหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ทำความสะอาดทาสีลานกีฬา สนามเด็กเล่น) จำนวน 200 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4-11 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : เทศบาลตำบลวิชิต | ใบสมัคร