กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา ราละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://dip.go.th หัวข้อ ประกาศ กสอ. และส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ : recruitdip0401@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม