สำนักงาน กศน. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3iayoXO ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางอีเมล dtech@nfe.go.th (หัวเรื่อง สมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน กศน.