สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 1314 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 1314 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จำนวน 1,314 อัตรา ปฏิบัติงานสถานที่ดังต่อไปนี้
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 56 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 182 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 126 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 174 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 190 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 172 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 322 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 8 92 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง

– ปฏิบัติงาน ณ โรงงานน้ำตาล เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-2 ระยะเวลา 4 เดือน
– ปฏิบัติงาน ณ โรงงานน้ำตาล เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3-8 ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน
– ปฏิบัติงานการละลายเพื่อแประสภาพน้ำตาลทราย ประมาณ 6 เดือน
เวลาปฏิบัติงาน วันละ 12 ชั่วโมง (2 กะ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– มีอายุระหว่าง 18-60 ปี สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 40-60 ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 เป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงสุขภาพ พลานามัย และขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของผู้สมัคร
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายในแต่ละเขต ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย