กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร 1 อัตรา
– ไดรับวุฒิรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี (ปริญญาตรี) สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา

2.นายช่างโยธา 2 อัตรา
– ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง สำรวจ หรือโยธา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

สำนักบำรุงทางจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายชื่อทีอัพโหลดเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และช่องทางในการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564

การรับสมัคร

รับสมัครโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/MpyL3ESy2cEaJL4Q6 ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กันยายน 2564