สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสามาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครโดยยื่นประวัติส่วนตัวและตัวอย่างผลงานได้ที่ Email : sineenart1123@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง