สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 8 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ

2.เจ้าพนักงานแรงงาน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 310/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ