กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6 6 อัตรา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ปกครอง 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ม.6)

สถานที่ปฏิบัติงาน

1.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
2.กรมการปกครอง วังไชยา (ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
3.กรมการปกครอง (ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)
4.กรมการปกครอง (ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)
5.กรมการปกครอง (ถนนลำลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การรับสมัคร

พิมพ์ใบสมัครซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และทำการแนปไฟล์ในรูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format) ให้กับกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ได้ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ hrplandopa@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการปกครอง