ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 รับสมัครสอบเพื่อจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.4/ป.6 22 อัตรา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 รับสมัครสอบเพื่อจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.4/ป.6 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.คนงานเกษตร 16 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)

2.พนักงานห้องปฏิบัติการ 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

3.พนักงานรักษาความสะอาด 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

4.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เลขที่ 101 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8