กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา สังกัดหน่วยงานดังนี้
– กองโรคติดต่อทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จํานวน 1 อัตรา
– สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมควบคุมโรค