กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 2 อัตรา

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 2 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เสมียน (ชกท.732) กง.ทบ. (อัตรา ส.อ.)
2.เสมียนการเงิน (ชกท.730) ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.3 รอ. (อัตรา ส.อ.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2534 – 2546) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับ เการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
– ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
– งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
– เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ
– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก findept.rta.mi.th และสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการเงินทหารบก