หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพราน วุฒิ ม.3 65 อัตรา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพราน วุฒิ ม.3 65 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บุคคลพลเรือน (เพศชาย) 63 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น

2.บุคคลพลเรือน (เพศหญิง) 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://marinesrangers.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน