กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.โท 5 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.โท 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการค้าต่างประเทศ