สำนักงาน กศน. นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา

สำนักงาน กศน. นครราชสีมา

สำนักงาน กศน. นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 2 อัตรา
2.นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
3.นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
4.นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา
5.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
6.นักเทคโนโลโยีสารสนเทศ 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์โดยให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการพัฒนางานตามแบบที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์สำนักงาน กศจ.จังหวัดนครราชสีมา จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์ หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป) สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 14 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคราชสีมาร จังหวัดนครราชสีมา 30000

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน กศน. นครราชสีมา | รายละเอียดเพิ่มเติม