สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 400 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 400 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เภสัชกร 400 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข