กรมการขนส่งทางราง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา

กรมการขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางราง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://drt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทางราง