กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 45 อัตรา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 45 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ 21 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

1.ช่างเทคนิคทั่วไป 3 อัตรา
2.พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย 2 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน 3 อัตรา
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านตรวจสภาพอากาศฝนหลวง) 5 อัตรา
5.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน) 4 อัตรา
6.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านระบบสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

1.ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 5 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://royalrain.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร