กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.นายช่างโยธา 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

6.พนักงานบริการ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3ขึ้นไป)

7.ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3ขึ้นไป)

8.พนักงานขับรถ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปี่6 ขึ้นไป(ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 กรกฎาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมธนารักษ์