กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง 406 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กรกฏาคม 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี