กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 ตำแหน่ง 1,664 อัตรา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 ตำแหน่ง 1,664 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 406 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2.นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 60 อัตรา

กรมประมง
3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 406 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร
4.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 330 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 76 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6.เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 386 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/202107/ ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดได้ที่ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์