กองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกกำลังพลสำรอง วุฒิ ม.6/ปวช. 73 อัตรา

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกกำลังพลสำรอง วุฒิ ม.6/ปวช. 73 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เพศชาย
– อายุ 18 – 25 ปี(เกิดปี พ.ศ.2539 – 2546)
– เป็นกำลังพลสำรอง(ทุกเหล่าทัพ) และทหารกองหนุน
– จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือมัธยมตอนปลาย (ม.6)มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กองทัพอากาศ