สอบท้องถิ่น ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก. ภาค ข. ปี 2564

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก. ภาค ข. ปี 2564

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก. ภาค ข. ได้ที่นี่ https://www.dlaapplicant2564.com/Inquiry/ExamApplication

– พิมพ์ใบสมัครได้แล้ว
– ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ 15 มิถุนายน 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีรายละเอียดดังนี้

1.กำหนดการสอบแข่งขัน
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
09.00-11.00 น. สอบภาค ก
13.00- 15.30 น. สอบภาค ข

2. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที
เพื่อตรวจ คัดกรอง แสดงตัวตน
(ดังนั้นควรจะไปดูสนามสอบก่อนวันสอบจริงล่วงหน้า 1 วัน)

3. ต้องได้คะแนน ภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงผ่านสอบภาค ค

4. การแต่งกายต้องใส่เสื้อยึด ไม่มีปก ไม่มีลวดลาย ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว ห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่องเข้าห้องสอบเด็ดขาด

5.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่มีช่องใส่กระดาษซับ ไม่มีสายคล้องคอ ฯลฯ

6.นำบัตรประจำผู้เข้าสอบซึ่งต้องพิมพ์ออกมา ลงลายมือชื่อ พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ

7.กรณี เปลี่นชื่อ -สกุล กรณีไม่ตรงกับใบสมัครไว้ จะต้องนำหลักมาแสดงด้วย เช่นใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ

8. จะต้องนำหลักฐานการฉีดวัคชีนครบ2 เข็ม หรือ
หลักฐานการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
(อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มาแสดงด้วย)

9. ส่วนรายละเอียด รอการประกาศจาก กสถ.อย่างเป็นทางการนะครับ

ป ศักดิพงศ์
กรรมการ กสถ.
11 พ.ย. 2564