สอบท้องถิ่น เลื่อนประกาศกำหนดการสถานที่สอบ ท้องถิ่นอีกครั้ง ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เลื่อนประกาศกำหนดการสถานที่สอบ ท้องถิ่นอีกครั้ง ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน

ประกาศ วันประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ จากเดิมกำหนด 5 พฤศภาคม 2564 ออกไปก่อน ถ้าสถานการณ์วิกฤติโควิดดีขึ้น จะประกาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการสอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 64
..แต่ถ้าสถานการณ์วิกฤติโควิด19 ไม่ดีขึ้น คณะกรรมการ กสถ จะมาประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป..
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา กรรมการ กสถ. 3 พฤศภาคม 2564

cr : เชื้อ ฮั่นจินดา