กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 50 อัตรา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 50 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการปกครอง