กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) 11 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม

2.พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก (ในกรมยุทธศึกษาทหารบก) ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : กรมการเงินทหารบก