สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน -17 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.