สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 56 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 56 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูผู้สอน 26 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการศึกษา และมีประสบการณ์งานด้านการศึกษาพิเศษ
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

2.พนักงานด้านกฏหมาย 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

3.พนักงานจัดการงานทั่วไป 26 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opec.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน