สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 16 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 16 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์

2.นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์

3.นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี

4.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอีดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ