สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา

สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ

สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. 200 อัตรา
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 160 อัตรา และ เพศหญิง 40 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น) 155 อัตรา
สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่น) 45 อัตรา
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564