กรมประมงประกาศรับสมัครวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา เจ้าพนักงานสื่อสาร 3 อัตรา

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th และ http://www4.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมประมง